اتاق حمل مرغ

اتاق حمل مرغ

 

اتاق حمل مرغ زنده مشبک مسقف فلزی

مشخصات فنی:

حجم بارگیری 144،168 و196 قفس

کف ورق آجدار 3 میلیمتر

شامل کلیه تجهیزات:

جعبه ابزار ،سپر با ورق 3میلیمتر ،گلگیر ،نگه دارنده درب بغل ،زاپاس بند ،درب باطری ،لولاهای گریس خور

تجهیزات سفارشی:

جعبه ابزار بزرگ:1000*450 *480 میلیمتر

در صورت سفارش قفس مرغ زنده با اتاق تحویل می گردد.