اتاق بغل بازشو چادری

اتاق بغل بازشو چادری

شاسی اصلی اتاق از ناودانی فابریک فولادی با ورق کف 3 میل ساده

نصب چادر کره ای و تمامی تخته های بغل و شاسی از چوب روسی

می باشد./ورق درب های بغل و عقب 1/5 میل روغنی می باشد.

(4 درب کناری و 2 درب ترانزیتی عقب )

تمامی دربها 3 لولا و گریس خور می باشد

در صورت نیاز محافظ باطری نصب می گردد.

طرح جدید اتاق های چادری شامل ستون ها ،پخ و دستگیره درب های

عقب به صورت مخفی نصب می شود همراه با ترمز درب های عقب

000
خواندن 1391 دفعه

About Author