اتاق حمل مرغ زنده

اتاق حمل مرغ زنده مشبک مسقف فلزی

مشخصات فنی :

حجم بارگیری 144 ، 168 و 196 قفس

کف ورق آجدار 3 میلیمتر

شامل کلیه تجهیزات : جعبه ابزار ، سپر با ورق ، 3 میلیمتر ، گلگیر ، نگه دارنده درب بغل ، نردبان زاپاس بند ، درب باطری ف لولاهای گریس خور

تجهیزات سفارشی :

جعبه ابزار بزرگ : 480 * 450*1000 میلیمتر

در صورت سفارش ، قفس مرغ زنده با اتاق تحویل می گردد .

000